Paghahabi

PAGHAHABI

IKA-35 GAWAD CCP PARA SA ALTERNATIBONG PELIKULA AT VIDEO

Sa pelikula hinahabi ang mga tagpo, danas, at saysay. Dito nabubuklod, nagtutunggali, at nasisipat ang mga ideya at imahe. Ang Gawad Alternatibo ay patuloy sa paghabi, panatag na dito nabubuo ang pag-asang maging ganap ang hangarin ng ating panahon.

Narito na ang inaabangang 35th Gawad Alternatibo!
Sama-sama nating saksihan ang mga pelikula na nagmula sa mga malikhaing direktor na kalahok ngayong taon. Makiisa sa paghahabi ng mga kwento, at tuklasin ang iba’t ibang mensaheng hatid ng kanilang mga pelikula. Makibahagi din sa iba’t-ibang kaganapan sa pagdiriwang ng ika-tatlumpu’t limang taon ng Gawad Alternatibo.
Magsuri. Magbuklod. Maghabi.
Bisitahin ang gawadalternatibo.org para sa iba pang mga detalye.